Friday, July 2, 2010

French Polynesia 2010

FRENCH POLYNESIA - POLINESIA FRANCESA
Name/Nombre: Mihilani Teixeira
Age/Edad: 19
Height/Estatura: 1.75m
Hometown/Procedencia: Taravao
LoadingThe Times of Beauty Est. 2008